Glagoli sa izgovorom i primjerima za Niveau A1

  • Liste nepravilnih i pravilnih glagola za A1 0/0

    U ovom kursu se nalaze liste glagola za Ispit njemački jezik A1. Nepravilni glagoli, dakle oni koji mijenjaju svoju osnovu i bazni vokal, napisani su crvenom bojom. Pravilni glagoli su plavi. Za svako gramatičko vrijeme pojedinog glagola – prezent / sadašnje vrijeme (Präsens);  prošlo nesvršeno vrijeme / imperfekt (Präteritum) te prošlo svršeno vrijeme (Perfekt / Partizip 2) stoji po jedna jednostavna rečenica kao primjer. Klikni mišem na simbol zvučnika da čuješ kako se rečenica izgovara.

Lista glagola za A1 – na A

abfahren – krenuti

 

PRÄSENS: fährt ab (kreće)

Der Zug fährt ab. (Voz kreće.)

 

PRÄTERITUM: fuhr ab (krenuše)

Der Bus fuhr leer ab. (Autobus krenuše prazan.)

 

PERFEKT / PARTIZIP 2: ist abgefahren (je krenuo/la)

Die Strassenbahn ist abgefahren. (Tramvaj je krenuo.)

 

 

 

 

 

 

abfliegen – poletjeti

 

PRÄSENS:  fliegt ab (polijeće)
Das Flugzeug fliegt ab. (Avion polijeće.)

 

PRÄTERITUM:
flog ab (poletješe)
Der Hubschrauber flog ab. (Helikopter poletješe.)

 

PERFEKT / PARTIZIP 2:
ist abgeflogen (je odletio/la)
Die Rakete ist abgeflogen. (Raketa je odletjela.)

 

[su_divider top=“no“ style=“dotted“]

 

 

abgeben – davati, dati predati

 

PRÄSENS:  gibt ab (daje)
Er gibt seine Stimme ab.

 

PRÄTERITUM:  gab ab (predaše)
Sie gab ihr Amt ab.

PERFEKT / PARTIZIP 2:  ist abgegeben (je dao/la)
Der Antrag ist abgegeben.

 

 

 

abholen – doći po nekog / nešto, odvoditi, odnositi

 

PRÄSENS:  holt ab (dolazi po)
Er holt sie am Bahnhof ab.

 

PRÄTERITUM:  holte ab (odvede, odnese)
Er holte sie zu sich ab.

 

PERFEKT / PARTIZIP 2:  hat abgeholt (odnio/la)
Sie hat ihn aus der Schule abgeholt.

 

 

[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] anfangen – započinjati, počinjati[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
fängt an (počinje, započinje)
Er fängt an zu arbeiten. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
fing an (započeše)
Er fing an zu arbeiten. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat angefangen (započeo/la)
Er hat angefangen zu arbeiten.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] ankommen – dolaziti, prispjeti, pristizati[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
kommt an (dolazi, pristiže)
Sein Vorschlag kommt gut an. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
kam an (pristizaše)
Sie kam etwas später an. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
ist angekommen (je došao/la)
Der Brief ist endlich angekommen.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] anmachen – upaliti, uključiti, prirediti, pričvrstiti[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
macht an (pali, uključuje)
Er macht den Motor an. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
machte an (upališe, uključiše)
Sie machte das Licht an. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat angemacht (je upalio/la)
Er hat die Lampe angemacht.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] anmelden (sich) – najaviti se, prijaviti se[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
meldet an (najavljuje)
Der erste Interessent medet sich an. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
meldete an (najaviše)
Sie meldete sich bei Facebook an. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat angemeldet (najavio/la)
Er hat sich mit E-Mail Adresse angemeldet.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] anrufen – nazvati[/lgc_column]

[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
ruft an (naziva)
Jemand ruft mich gerade an. [/lgc_column]

[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
rief an (nazvaše)
Meine Frau rief mich an. [/lgc_column]

[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat angerufen ( nazvao/la)
Er hat nicht angerufen. [/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]

[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] antworten -odgovoriti[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
antwortet (odgovara)
Er antwortet auf die Frage. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
antwortete (odgovoriše)
Sie anwortete sofort. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat geantwortet (je odgovrio/la)
Er hat auf E-Mail geantwortet. [/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] anziehen – obući[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
zieht an (oblači)
Sie zieht sich gerade an. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
zog an (obuče)
Er zog die Hose an. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat angezogen (obukao/la)
Er hat die Jacke angezogen. [/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] arbeiten – raditi[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
arbeitet (radi)
Er arbeitet in der Küche. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
arbeitete (radiše)
Anela arbeitete zu Hause. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat gearbeitet (je radio/la)
Er hat bis zur Rente gearbeitet.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] aufhören – prestati[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
hört auf (prestaje)
Er hört in der Firma auf. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
hörte auf (prestaše)
Der Sturm hörte auf. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat aufgehört (je prestao/la)
Der Regen hat aufgehört.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] aufstehen -ustati, ustajati[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
steht auf (ustaje)
Er steht von der Couch auf. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
stand auf (ustaše)
Sie stand um 6 Uhr auf. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
ist aufgestanden (ustao/la)
Er ist um 5 Uhr aufgestanden.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] ausfüllen – ispuniti, ispunjavati[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
füllt aus (ispunjava)
Er füllt das Formular aus. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
füllte aus (ispuniše)
Sie füllte die Vordrücke aus. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat ausgefüllt (ispunio/la)
Sie hat die Bedingung ausgefüllt[/lgc_column]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] aussteigen -uzaći, iskrcati se[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
steigt aus (izlazi)
Ich steige hier aus. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
stieg aus (izađe)
Sie stieg aus dem Bus aus. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
ist ausgestiegen (izašao/la)
Der Chef ist aus dem Aufzug ausgestiegen.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] aussehen – izgledati[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
sieht aus (izgleda)
Sie sieht gut aus. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
sah aus (izgledaše)
Er sah gut aus. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat ausgesehen (izgledao/la)
Die Oma hat gut ausgesehen.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] baden – kupati[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
badet (kupa)
Er badet im Meer. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
badete (kupaše)
Sie badete gerne. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat gebadet (kupao/la)
Den hat man als Kind wohl zu heiß gebadet.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] bedeuten – značiti, biti važno[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
bedeutet (znači)
Das bedeutet viel Arbeit. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
bedeutete (značiše)
Ein Wort, das so viel bedeutete. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat bedeutet (značio/la)
Sie hat ihm viel bedeutet.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] beginnen – početi, započeti[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
beginnt (počinje)
Die Reise beginnt. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
begann (počeše)
Es begann mit einem Missverständnis. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat begonnen (započeo/la)
Sie hat später das Studium begonnen.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] benutzen – koristiti[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
benutzt (koristi)
Er benutzt öffentliche Verkehrsmittel. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
benutzte (koristiše)
Sie benutzte falsches Passwort. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat benutzt (koristio/la)
Sie hat ihn nur benutzt.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] bekommen – dobiti, dobijati[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
bekommt (dobija)
Ich bekomme meine Tage. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
bekam (dobiše)
Sie bekam, was sie wollte. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat bekommen (dobio/la)
Er hat einen Computer bekommen.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] besichtigen – razgledati, pregledati[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
besichtigt (razgleda)
Tom besichtigt eine Kirche. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
besichtigte (razgledaše)
Der Bürgermeister besichtigte die Baustelle. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat besichtigt (razgledao/la)
Er hat die Freiheitsstatue besichtigt.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] bestellen – poručiti, naručiti[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
bestellt (poručuje)
Maria bestellt eine Schnitzel. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
bestellte (poručiše)
Tom bestellte Pizza[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat bestellt (poručio/la)
Er hat drei Abendessen bestellt. [/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]

[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] besuchen – posjetiti[/lgc_column]

[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
besucht (posjećuje)
Er besucht mich. [/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
besuchte (posjetiše)
Ich besuchte Petra. [/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat besucht (posjetio/la)
Niemand hat mich besucht.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]

[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] bezahlen – platiti[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
bezahlt (plaća)
Er bezahlt mit Münzen. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
bezahlte (platiše)
Tom bezahlte mich. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat bezahlt (platio/la)
Er hat bar bezahlt.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] bitten – moliti, zamoliti[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
bittet (moli)
Dein Bruder bittet um Hilfe. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
bat (moliše)
Sie bat mich um Rat. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat gebeten (molio/la)
Er hat um Bedenkzeit gebeten.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] bloggen – blogovati[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
bloggt (bloguje)
Dein Bruder bloggt auf seiner Homepage. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
bloggte (blogovaše)
Sie bloggte auf blogger.com[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat geblogt (blogovao/la)
Er hat früher viel gebloggt.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] brauchen – trebati[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
braucht (treba)
Die Menschheit braucht Frieden. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
brauchte (trebaše)
Er brauchte mehr Geld. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat gebraucht (trebao/la)
Er hat etwas mehr Zeit gebraucht.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] bringen – donositi[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
bringt (donosi)
Das bringt nichts. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
brachte (doniješe)
Sie brachte ein gesundes Kind zur Welt. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat gebracht (donio/la)
Jahrelange Anstrengung hat nichts gebracht.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] buchstabieren – sricati (slova)[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
buchstabiert (sriče)
Wie buchstabiert man Ihren Namen?[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
buchstabierte (sricaše)
Er buchstabierte seinen Namen. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat buchstabiert (sricao/la)
Die Oma hat ihm Wort für Wort buchstabiert.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] danken – zahvaljivati[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
dankt (zahvaljuje)
Er dankt jedem. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
dankte (zahvališe)
Er dankte Gott. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat gedankt (zahvalio/la)
Er hat dem Arzt gedankt.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] drucken – štampati, tiskati[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
druckt (štampa)
Die Firma druckt Lehrbücher.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
druckte (štampaše)
Er druckte Serienbriefe auf dem heimischen Drucker. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat gedruckt (štampao/la)
Einige Fotos hat er in Schwarz-Weiß gedruckt.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] duschen (sich) – tuširati se[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
duscht (tušira)
Er duscht. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
duschte (tuširaše se)
Er duschte am liebsten lauwarm. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat geduscht (tuširao/la)
Er hat stundenlang geduscht.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] einkaufen – kupovati[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
kauft ein (kupuje)
Miro kauft für mich ein. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
kaufte ein (kupiše)
Mara kaufte Lebensmittel ein. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat eingekauft (kupio/la)
Sie hat Wochenvorräte eingekauft.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] einladen – pozivati[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
lädt ein (poziva)
Die Oma lädt mich zum Essen ein. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
lud ein (pozvaše)
Unsere Schule lud zum Schulabschluss alle Eltern ein. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat eingeladen (pozvao/la)
Sie hat mich ins Kino eingeladen.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] einsteigen – ulaziti, ući[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
steigt ein (ulazi)
Er steigt in den Zug ein. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
stieg ein (uđe)
Wir stiegen in den Bus ein. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
ist eingestiegen (ušao/la)
Der Dieb ist durchs Fenster eingestiegen.[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] enden – prestati, završavati, završiti[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
endet (završava)
Mit ihr endet alles. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
endete (završi)
Die Konferenz endete mit Applaus. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat geendet (završio/la)
Das zweite Semester hat geendet.
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]

[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] entschuldigen – izviniti, izvinjavati[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
entschuldigt (izvinite)
Entschuldigt mich kurz![/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
entschuldigte (izviniše)
Er entschuldigte sich für sein Verhalten. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat entschuldigt (izvinio/la)
Er hat sich ob seiner Abwesenheit entschuldigt.
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] erklären – izlagati, objašnjavati[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
erklärt (objašnjava)
Das erklärt einiges![/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
erklärte (objasniše)
Er erklärte mir das. [/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat erklärt (izvinio/la)
Ich habe ihnen die Spielregeln erklärt.
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] erlauben – dozvoljavati, dozvoliti[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
erlaubt (dozvoljava, dozvoljeno)
Rauchen ist erlaubt.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
erlaubte (dozvoliše)
Ich erlaubte der Katze hereinzukommen.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat erlaubt (dozvolio/la)
Mein Vater hat mir nicht erlaubt, Hunde zu haben.
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] erzählen – pričati, ispričati[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
erzählt (ispriča)
Erzählt keinen Blödsinn.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
erzählte (pričaše)
Ich erzählte Witze.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat erzählt (ispričao/la)
Er hat davon erzählt.
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] essen – jesti[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
isst (jede)
Er isst viel.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
(jedaše)
Gestern aß ich Fisch.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat gegessen (jeo/la)
Ich habe gestern Kuchen gegessen.
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] fahren – voziti[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
fährt (vozi)
Er fährt Bus.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
fuhr (voziše)
Er fuhr mit der Straßenbahn zur Arbeit.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
ist gefahren (vozio/la)
Sie ist nach Barcelona gefahren.
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] fehlen – nedostajati, faliti[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
fehlt (nedostaje)
Es fehlt nichts.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
fehlte (nedostajaše)
Er fehlt mir einfach.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat gefehlt (nedostajao/la)
Du hast mir gefehlt.
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] feiern – slaviti[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
feiert (slavi)
Sie feiert gern.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
feierte (slaviše)
Sie feierte Geburtstag zu Hause.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat gefeiert (slavio/la)
Er hat die ganze Nacht gefeiert.
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] fernsehen – gledati televiziju[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
sieht fern (gleda TV)
Er sieht gern fern.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
sah fern (gledaše TV)
Hanna saß und sah fern.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat ferngesehen (gledao/la TV)
Er hat die ganze Nacht ferngesehen.
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] finden – naći, pronaći[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
findet (nalazi)
Tom findet das seltsam.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
fand (nalaziše)
Ich fand sie süß.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat gefunden (našao/la)
Ich habe Tony gefunden.
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] fliegen – letjeti[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
fliegt (leti)
Tom findet das seltsam.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
flog (letješe)
Ich fand sie süß.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
ist geflogen (letio/la)
Ich habe Tony gefunden.
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] fragen – pitati[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
fragt (pita)
Tom fragt nach mehr Kaffee.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
fragte (pitaše)
Warum fragten Sie?
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat gefragt (pitao/la)
Ich habe ihn gefragt.
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] freuen (sich) – radovati se[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
freut (raduje)
Sich freut sich über viele Geschenke.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
freute (radovaše)
Sie freute sich drüber.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat gefreut (radovao/la)
Ich habe mich drauf gefreut.
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] frühstücken – doručkovati[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
frühstückt (doručkuje)
Er frühstückt auf der Terasse.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
frühstückte (doručkovaše)
Sie frühstückte in der Küche.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat gefrühstückt (doručkovao/la)
Ich habe schon gefrühstückt.
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] geben – davati, dati[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
gibt (daje)
Was gibt es?
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
gab (dade)
Er gab nach.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat gegeben (dao/la)
Er hat Gas gegeben.
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] gefallen – dopadati se, sviđati[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
gefällt (dopada)
Gefällt es dir?
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
gefiel (dopadaše)
Es gefiel ihm.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat gefallen (dopadao/la)
Das Lied hat ihm sehr gefallen.
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] gehen – ići[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
geht (ide)
Er geht.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
ging (idaše)
Er ging alleine zur Schule.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
ist gegangen (išao/la)
Sie ist nach Hause gegangen.
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] gehören – pripadati[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
gehört (pripada)
Das gehört mir nicht.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
gehörte (pripadaše)
Es gehörte meinem Vater.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat gehört (pripadao/la)
Das hat früher mir gehört.
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] gewinnen – osvojiti, pobijediti[/lgc_column]
[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
gewinnt (pobjeđuje)
Jeder gewinnt!
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
gewann (pobijediše)
Er gewann eine Million im Lotto.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat gewonnen (pobijedio/la)
Der Bessere hat gewonnen.
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] glauben – vjerovati[/lgc_column]

[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
glaubt (vjeruje)
Sie glaubt ihm.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
glaubte (vjerovaše)
Er glaubte bis zur letzten Minute an Sieg.
[/lgc_column][lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat geglaubt (vjerovao/la)
Habe dir alles geglaubt!
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]

[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] grillen – roštiljati[/lgc_column]

[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
grillt (roštilja)
Er grillt sich an der Sonne.
[/lgc_column]

[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
grillte (roštiljaše)
Die ganze Familie grillte zusammen.
[/lgc_column]

[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat gegrillt (roštiljao/la)
Die ganze Schulklasse hat gegrillt.
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]

[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] halten – držati[/lgc_column]

[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
hält (drži)
Doppelt hält besser.
[/lgc_column]

[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
hielt (držaše)
Tom hielt Distanz.

[/lgc_column]

[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat gehalten (držao/la)
Er hat eine Rede gehalten.
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]

[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] heiraten – sklopiti brak, ženiti, udavati[/lgc_column]

[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
heiratet (ženi/udaje)
Romeo heiratet Julia.
[/lgc_column]

[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
heiratete (oženiše/udaše)
Sie heiratete jung.

[/lgc_column]

[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat geheiratet (oženio/udala)
Wann hat sie geheiratet?
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]
[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] heißen – zvati se[/lgc_column]

[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
heißt (zove se)
Wie heißt du?
[/lgc_column]

[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
hieß (zvaše)
Podgorica hieß früher Titograd.

[/lgc_column]

[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat geheißen (zvao/la)
Wie hast du vor deiner Namensänderung geheißen?
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]

[lgc_column grid=“50″ tablet_grid=“50″ mobile_grid=“100″ last=“false“ class=““] helfen – pomagati[/lgc_column]

[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄSENS:
hilft (pomaže)
Tom hilft mir dabei.
[/lgc_column]

[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PRÄTERITUM:
half (pomože)
Und niemand half dir?

[/lgc_column]

[lgc_column grid=“30″ tablet_grid=“30″ mobile_grid=“100″ last=“false“]PERFEKT / PARTIZIP 2:
hat geholfen (pomogao/la)
Mein Freund hat mir geholfen.
[/lgc_column][su_divider top=“no“ style=“dotted“]

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

X